آموزش ریدایرکت آدرس های url از طریق htaccess

redirect

این مقاله یکی از پرکاربرد ترین استفاده ای که از فایل htaccess میشود را با عنوان ریدایرکت به شما می آموزد در این مقاله از نمونه بارز و پرکاربرد ترین کد های ریدایرکت را به شما معرفی میکنیم

ریدایرکت ازپروتکل HTTP به پروتکل HTTPS

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
[RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301

ریدایرکت https با (www (https://www به بدون www

RewriteEngine On
[RewriteCond %{HTTPS} off [OR
[RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC
[RewriteRule ^ https://okex.ir%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301

ریدایرکت https به http

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
[RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L

ریدایرکت آدرس سایت بدون www به آدرس با www

RewriteEngine on
[RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC
[RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC

ریدایرکت ساب دامنه بر روی دامنه اصلی

اشتراک گذاری: