آموزش ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

Capture

برای ساختن اکانت ایمیل در Direct Admin به شیوه زیر عمل کنید:

ابتدا وارد پنل دایرکت ادمین شده

سپس در قسمت E-mail Management ، روی گزینه ی E-mail Accounts کلیک کنید

روی گزینه Create mail account کلیک کنید ، در این قسمت موارد زیر را مشاهده می کنید :

Username: آدرس ایمیل مورد نظر شما

Enter Password: پسورد مورد نظر شما

Re-Enter Password: تکرار پسورد

Email Quota (Meg): فضای اختصاصی ایمیل شما به مگابایت

پس از تعیین موارد بالا، روی Create کلیک کنید.

مقدار 0 یعنی محدودیت برای فضای ایمیل وجود نداشته باشد.

 

 

اشتراک گذاری: