آموزش فعال سازی Gzip در سایت

برای فعال سازی قابلت Gzip در سایت کافیست کد زیر را در فایل .htaccess هاست خود قرار داده و ذخیره کنید:

# BEGIN GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
</ifmodule>
# END GZIP

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید