آموزش محدود کردن تعداد ارسال ایمیل روزانه یک اکانت در Directadmin

برای محدود کردن تعداد ایمیل ارسالی روزانه برای یک اکانت در Directadmin به شیوه زیر عمل کنید

ابتدا در سطح ادمین دایرکت ادمین لاگین کنید

در قست Show all users بر روی نام یوزر کلیک کنید

در قسمت Sent Email تعداد ایمیل روزانه را مشخص کرده و Save Limit را کلیک کنید

captsure

همچنین تعداد ایمیل های ارسالی روزانه برای تمام اکانت های روی سرور از داخل کنترل پنل در بخش Administrator Setting قابل تنظیم است

mail

اشتراک گذاری:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید