آموزش نصب ioncube دایرکت ادمین

برای نصب IonCube روی سرور با کنترل پنل دایرکت ادمین به شیوه زیر عمل کنید:

ابتدا وارد SSH سرور شوید ودستور زیر را ورد کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild/

سپس دستور زیر را وارد کنید:

build set ioncube yes/.

سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:

build update/.

 

build ioncube/.

اشتراک گذاری: