آموزش ویرایشگر vi در لینوکس

ویرایشگر Vi یکی از ابزار های کاربردی سیستم عامل لینوکس است

از جمله موارد کاربرد این ویرایشگر می توان به “ایجاد فایل جدید، ویرایش و خواندن فایل های موجود” اشاره کرد.

نکته: ادیتور Vi دارای دو مد insert (برای درج اطلاعات در فایل) و مد command (برای انجام دستورات ذخیره و انتقال و .. فایل) می باشد. حالت پیشفرض command است که با فشردن کلید i به مد insert رفته و با زدن کلید Esc به مد command باز می گردد.

 

  • باز کردن فایل:

vi filename

مثال :

vi asemanhost.txt

اگر فایل asemanhost موجود باشد ، می توانید محتویات فایل را ببینید. اگر موجود نباشد این فایل ایجاد خواهد شد.

برای خارج شدن از محیط Vi می توانید یکی از حالت های زیر را در مد command وارد کنید:

x: برای خارج شدن از محیط vi ذخیره تغییرات

wq: برای خارج شدن از محیط vi ذخیره تغییرات

q: خارج شدن از محیط vi بدون ذخیره تغییرات

!q: خارج شدن از vi بدون ذخیره کردن آخرین تغییرات فایل

w: ذخیره فایل به عنوان یک فایل جدید و عدم تغییر فایل قدیمی

 

اشتراک گذاری: