افزایش حجم فایلهای پیوست در Roundcube دایرکت ادمین

برای افزایش حجم فالیهای پیوست در وب میل دایرکت ادمین حالا چه roundcube چه squirrelmail باید چندین جا چک شود

اولین مورد چک کردن فایل php.ini هست . با دستور nano این فایل را باز کنید

nano /usr/local/lib/php.ini

سپس مقادیر upload_max_filesize و post_max_size را افزایش دهید و برای اعمال تغییرات یک بار وب سرور را ریستارت کنید

سپس فایل /etc/exim.conf را باز کنید . مقدار message_size_limit را در آن افزایش دهید سپس سرویس exim را ریستارت کنید

و سر اخر در مسیر /var/www/html وارد شوید . سپس یک دستور ls بزنید تا لیست فالیها و فولدرها را ببنید . ممکن است یک با چند فولدر به اسم های وب میل هاتون داشته باشید مثلا یک فولدر به نام roundcube یکی roundcube.1.4 یکی squirrelmail و.. وارد تک تک آنها شوید . و اگر فایل .htaccess در انها هست ان را باز کرده و مقادیر مربوط به آپلود را ویرایش کنید

php_value upload_max_filesize 50M
php_value post_max_size 60M
php_value memory_limit 64M

اشتراک گذاری: