تغییر دسترسی فایل ها و فولدر ها در لینوکس

برای تغییر permissions های همه ی فایل ها و فولدر ها در سیستم عامل لینوکس از کد های زیر استفاده کنید:

تغییر پرمیشن های همه ی فولدر ها به 755:

find /root/YourFolders -type d -exec chmod 755 {} \;

 

/root/YourFolders مسیر قرار گرفتن فولدر های شماست.

 

تغییر پرمیشن های همه ی فایل ها به 644:

find /root/YourFiles -type f -exec chmod 644 {} \;

 

/root/YourFiles مسیر قرار گرفتن فایل های شماست

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید