تغییر صفحه ساسپند دایرکت ادمین در نمایندگی

directadmin

برای تغییر صفحه ساسپند نمایندگی دایرکت ادمین به شیوه زیر عمل کنید:

ابتدا از سطح دسترسی نمایندگی لاگین کنید

در فایل منجر وارد آدرس زیر شوید:

home(files)/domains/suspended

فایل index.htm را ادیت کرده و کد صفحه مورد نظر خود را وارد کرده و سیو کنید.

اشتراک گذاری: