تغییر لایسنس دایرکت ادمین و آپدیت کردن لایسنس

برای تغییر لایسنس DirectAdmin و آپدیت کردن لایسنس کد های زیر را در SSH وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/scripts
getLicense.sh 111 222/.
service directadmin restart

111 شماره مشتری شما در دایرکت ادمین و

222 شماره لایسنس دایرکت ادمین شما می باشد

اشتراک گذاری: