تغییر webmail پیش فرض در دایرکت ادمین

در وب میل های پیش فرض دایرکت ادمین ، وب میل rouncube محبوب ترین انهاست . ولی در دایرکت ادمین squirrelmail به عنوان وب میل پیش فرض قرار دارد.

اگر بخواهید وب میل پیش فرض را به roundcube تغییر دهید . که آدرس مستقیم وب میل بدین شکل باشد :domain.com/webmail

کافی است تغییرات زیر را انجام دهید

فایل /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf را با ویرایش گری مانند nano باز کنید .

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf

سپس عبارت زیر را پیدا کرده و تغییر دهید

Alias /webmail /var/www/html/squirrelmail

به

Alias /webmail /var/www/html/roundcube

و با ctrl + x تغییرات را ذخیره کرده و سرویس دایرکت ادیمن را یک بار ریستارت کنید

service directadmin restart

اشتراک گذاری: