حذف فایل ارور لاگ mysql

ارور های mysql در فایلی به نام hostname.err (هاست نیم سرور با پسوند err )در مسیر /var/lib/mysql قرار دارد.

گاها ممکن است حجم این فایل بسیار زیاد شود و پارتیشن لینوکس شما را پر کند . همچنین ممکن است با حذف عادی این فایل مشکلات جدی برای mysql شما به وجود آید . از این رو جهت حذف این فایل ، میبایست با دستو زیر صرفا محتویات این فایل را خالی نمود . بدین شکل خود فایل حذف نمی شود و دسترسی های ان نیز تغییر پیدا نمی کند.

cat /dev/null > /var/lib/mysql/filename.err

به جای filename باید اسم فایل خود را وارد کنید

 

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید