حذف Log دیتابیس Sql Server

sqlserver

برای پاک کردن لاگ دیتابیس Sql server به شیوه زیر عمل کنید:

ابتدا وارد Sql server management شده و مراحل زیر را دنبال کنید:

1- روی نام دیتابیس کلیک راست کرده ، Proterties را انتخاب کرده ، روی Options کلیک کرده ، و Recovery Model دیتابیس را از Full به Simple تغییر داده و روی OK کلیک کنید
2-روی نام دیتابیس کلیک راست کرده ، مسیر روبرو را طی کرده : Tasks > Shrink > Files و سپس گزینه Log را از قسمت File type انتخاب کنید
3- یکی از سه حالت زیر قابل انتخاب است :

Release unused space: جهت حذف فضای خالی فایل لاگ
Recognize pages before releasing unused space: انتخاب میزان فضای جدید برای فایل لاگ
Empty file by migrating the data to other files in the same file group: انتقال محتوای فایل لاگ فعلی به فایل دیگر.

4- در پایان Recovery Model را به Full تغییر بدید

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید