دستور تغییر مالکیت و گروه کاربری فایل ها و پوشه ها در لینوکس

گاهی اوقات ممکن هست برای کاربرانی که روی سرور ایجاد کردید یک فایل یا پوشه می خواهید قرار دهید و شما مدیر سرور هستید و با دسترسی root این فایل را برای کاربر قرار میدهید که بعد از قرار دادن فایل مورد نظر حتما باید مالکیت فایل را تغییر دهید و یا به عبارتی دیگر کاربر را مالک فایل قرار دهید تا بتواند از آن فایل استفاده نماید که از دستور chown به صورت زیر باید استفاده نمائید :

Chown username:group directory

در دستور بالا username نام کاربری است که می‌خواهیم فایل‌ها به اون تعلق داشته باشند و نیز group نام گروهی است که می‌خواهیم فایل‌ها به آن تعلق داشته باشند.

بدین شکل هم میتوان از این دستور استفاده کرد :

[chown username:group file1 file2 [or directory

برای تغییر مالکیت تمامی فایل های داخل یک پوشه بدین صورت عمل کنید

chown username:group directory /*

اگر بخواهیم هنگام تغییر مالکیت و گروه کاربری با وارد کردن این دستور به تمام زیر شاخه های یک پوشه هم اعمال گردد از آپشن R استفاده میکنیم ، بدین صورت :

chown -R username:group directory

اشتراک گذاری: