شرایط ثبت دامنه با پسوند .us

قبل از ثبت دامنه با پسوند .us باید دقت کنید که حتما اطلاعات صحیح کشور امریکا را داشته باشید.

در هنگام ثبت این دامنه سه اطلاعات زیر را باید وارد کنید:
۱- Nexus Category:
این مورد دسته پیوند فرد ثبت کننده دامنه را با کشور امریکا معین می کند و از موارد زیر می تواند انتخاب شود:
C11 : شخص حقیقی که شهروند آمریکا باشد.
C21 : شرکت یا سازمانی که در یکی از پنجاه ایالات متحده، ناحیه کلمبیا و یا هر یک از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده و اداره گردد.
C12 : شخص حقیقی که اقامت دائمی در آمریکا داشته باشد.
C31 : شرکت یا سازمان خارجی که به طور منظم در ایالات متحده آمریکا به فعالیت های قانونی مانند فروش کالا، خدمات و یا دیگر فعالیت های تجاری یا غیر تجاری می پردازد.
C32 : شرکت یا سازمانی که دارای دفتر و یا امکاناتی در آمریکا باشد.

۲- Nexus Country:
لازم است کشور مورد نظر وارد شود. این کشور با توجه به مورد یک مشخص می شود. دقت کنید که با توجه به تحریم ایران، نام ایران و کشورهای تحریم شده توسط امریکا را نمی توانید وارد کنید.

۳- Application Purpose:
این گزینه هدف از ثبت دامنه را مشخص می کند که می تواند با اهداف شخصی و یا تجاری و … ثبت انجام شود.
P1 : استفاده تجاری (Business use for profit)
P2 : استفاده غیر تجاری (Non-profit business)
P3 : استفاده شخصی (Personal Use)
P4 : اهداف آموزشی (Educational purposes)
P5 : اهداف دولتی(Government purposes)

پیشنهاد ما به شما در بخش Nexus Category انتخاب گزینه های C11 یا C12 (شهروند یا ساکن آمریکا) می باشد و در بخش Application Purpose گزینه Personal use (P3) را وارد کنید

تذکر : حروف P و C باید به صورت حروف بزرگ نوشته شوند.

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید