غیر فعال کردن Function های خطرناک در php.ini

یک سری از فانکشن ها بهتر است برای سرور های اشتراکی بسته باشد و به عنوان فانکشن های خطرناک نام برده می شوند

برای بستن این فانکشن ها به شیوه زیر عمل کنید

این فانکشن ها در فایل php.ini قرار دارند. برای پیدا کردن آدرس این فایل از دستور زیر استفاده کنید:

php -i | grep php.ini

به عنوان مثال اگر این فایل در آدرس /etc/php.ini باشد:

باید این فایل را ادیت کنیم. از دستور زیر برای ادیت استفاده کنید:

nano /etc/php.ini

به دنبال disable_functions = بگردید برای اینکار میتونید در ویرایشگر Ctrl +W رو بزنید و عبارتی disable_functions رو وارد کنید تا ویرایشگر شما رو به همین خط کد ببره.

حالا فانکش های این خط رو به صورت زیر جایگزین کنید :

disable_functions =apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd, eval, exec, fp, fput, ftp_connect, ftp_exec, ftp_get, ftp_login, ftp_nb_fput, ftp_put, ftp_raw, ftp_rawlist, highlight_file, ini_alter, ini_get_all, ini_restore, inject_code, mysql_pconnect, openlog, passthru, php_uname, phpAds_remoteInfo, phpAds_XmlRpc, phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_setuid, posix_uname, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode,readfile

 

سپس با کلید ترکیبی Ctrl + X از فایل خارج و فایل رو ذخیر کنید .

وب سرور را ریستارت کنید

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید