فعال سازی Directory Browsing در پلسک

برای فعال سازی Directory Browsing و مشاهده لیست فولدر ها و فایل ها در Plesk به شیوه زیر عمل کنید:

ابتدا وارد کنترل پنل شده، از منوی سمت چپ روی Websites & Domains کلیک کنید

در صفحه باز شده روی IIS Settings کلیک کنید

صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد

در قسمت Common settings گزینه ی Directory browsing را تیک بزنید و در پایین صفحه روی Ok کلیک کنید

اشتراک گذاری: