فعال سازی Gzip در Websitepanel

enable-gzip-compression

برای فعال سازی Gzip compression در وبسایت پنل کافیست کد زیر را در فایل web.config قرار دهید

 

<system.webServer>
<urlCompression doStaticCompression=”true” doDynamicCompression=”true” />
</system.webServer>

 

نکته : کد را قبل از </configuration> وارد کنید

نکنه : در IIS8 برای فعال سازی از سمت سرور ، در IIS بر روی نام وبسایت کلیک کرده ، از گزینه های وسط صفحه روی compression کلیک کنید و هر دو تیک static و dynamic را زده و سیو کنید.

اشتراک گذاری: