مشاهده نوع Cpu تعداد Core و میزان Ram سرور

در سرور های لینوکسی برای فهمیدن مشخصات پردازنده و میزان رم سرور ابتدا با یوزر root در ssh لاگین کنید سپس از این دسوترات استفاده نمایید

تشخیص نوع cpu :

cat /proc/cpuinfo

مشاهده تعداد core های cpu :

cat /proc/cpuinfo | grep processor -c

مشاهده ram سرور در لینوکس :

free

اشتراک گذاری: