چرخه حیات دامین های بین المللی

 

  • دوره ی فعال (Active)

در این دوره دامنه در اختیار صاحب امتیاز آن است و صاحب دامنه می تواند آن را در هر زمانی تمدید کند. حداکثر مدت ثبت یا تمدید دامنه ۱۰ سال از تاریخ جاری است.

  • دوره ی انقضا (Expired) (حدود 45 روز)

اگر صاحب امتیاز دامنه آن را تمدید نکند دامنه غیرفعال (منقضی) خواهد شد. در این مدت صاحب امتیاز می تواند با پرداخت هزینه ی تمدید دامنه را به مدت دلخواه تمدید کند

  • دوره ی بازخرید (Redemption Period) (30روز)

در صورت تمدید نشدن دامنه در دوره ی قبل (زمان انقضای دامنه) دامنه به دوره ی بازخرید (Redemption) وارد می شود. در این دوره مانند دوره ی قبل دامین غیرفعال است و فقط صاحب دامنه می تواند آن را تمدید کند. با این تفاوت که صاحب دامنه برای تمدید باید جریمه ای چندیدن برابر قیمت دامین بپردازد.

  • دوره ی حذف (Pending Deletion) (5روز)

در این دوره هیچ کس (حتی مالک دامنه) نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامنه به حالت آزاد می رود و عموم افراد می توانند برای ثبت آن اقدام کنند.

 

نکته مهم : اگر در طی مدت 45 روز اول، افرادی مایل به ثبت دامنه باشند، در یک سیستم آنلاین، دامنه به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می شود و پس از پایان مدت 45 روز، دامنه به آن فرد تعلق می گیرد و دامنه وارد دوره رهاسازی نخواهد شد. حتی با پرداخت هزینه دوره رهاسازی نیز نمی توان دامنه را تمدید کرد. البته اگر مالک اصلی دامنه را در مدت 45 روز تمدید کند، نگرانی نخواهد داشت و دامنه مجدد برای مالک او در نظر گرفته می شود.

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید