چرخه حیات دامین IR

  • آزاد (Available)

دامین آزاد است و می توانید برای یکسال و یا برای پنج سال، آنرا به نام خود ثبت کنید

  • فعال(Active)

در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.

  • منقضی (Expired) (30 روز)

در صورتی که در دوره Active ، دامین تمدید نشود، در این دوره 30 روزه دامین غیر فعال خواهد شد. مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.

  • دوره قفل(Lock) (30 روز)

اگر مالک دامنه ، دامین را در دوره منقضی شده تمدید نکند در این دوره 30 روزه می تواند با پرداخت جریمه و مبلغ تمدید، دامین را تمدید کند. در غیر این صورت پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

  • دوره حذف (Pending Deletion) (بین 1 تا 10 روز)

در این دوره حدودا ۱۰ روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند.
پس از اتمام این دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available در خواهد آمد.

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید